Triết lý kinh doanh

    Triết lý kinh doanh

    Triết lý kinh doanh

    Khách hàng là nguồn sữa mẹ để nuôi dưỡng doanh nghiệp. Do vậy, khách hàng luôn là trung tâm mà Aurora hướng đến để chăm sóc và đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm hàng hóa. Sự bền vững được xây dựng từ niềm tin của khách hàng đổi với thương hiệu … Đọc Thêm

    Đăng ngày: ( 28/01/2016 )